Socha anjela

Technika: drevená polychromovaná plastika
Datovanie: 2. tretina 18. storočia
Majiteľ: Západoslovenské múzeum v Trnave
Reštaurované v roku : 2000 – 2001


stav pred reštaurovaním – celok


polovičné čistenie


stav pred reštaurovaním - detail podstavca


stav po konsolidácii podstavca


stav pred reštaurovaním - detail ľavej dlane


stav po doplnení absentujúcich prstov - ľavej dlane


stav po reštaurovaní -detail ľavej dlane po doplnení a farebnom scelení


stav po reštaurovaní - detail podstavca


epoxidový odliatok pred farebnou úpravou


stav po reštaurovaní a vyhotovení epoxidovej faximílie


stav po reštaurovaní - celok


krídlo anjela – sondážny výskum - veľkoplošný odryv

kontakt: mgr. Gabriel Strassner, +421 908 350 693
strassner.gabriel@gmail.com
© restaurovanie.com