Dobro z zlo

výška 70 cm

Bronz

výška cca 70 cm


Symetria


Harmónia


Deštrukcia

Symetria


Symetria - detail

Strážca

výška: 180 cm

Špetula

výška- 45 cm, šírka - 60, hĺbka - 35 cm

Mesačník

priemer 55 cm, hĺbka 15 cm

mesacnik mesacnik

Rozchod

priemer 55 cm, hĺbka 20 cm

rozchod rozchod

 

 

kontakt: mgr. Gabriel Strassner, +421 908 350 693
strassner.gabriel@gmail.com
© restaurovanie.com