Kostol sv. Kríža, Devín

hlavný portál


stav pred


stav po

kontakt: mgr. Gabriel Strassner, +421 908 350 693
strassner.gabriel@gmail.com
© restaurovanie.com